คนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตเฉลี่ย 50 คนต่อวัน

คนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตเฉลี่ย 50 คนต่อวัน

คนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตเฉลี่ย 50 คนต่อวัน

รูปข่าว : คนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เสียชีวิตเฉลี่ย 50 คนต่อวัน

แพทย์เตือนคนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นพบเสียชีวิตเฉลี่ย 50 คนต่อวัน แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ออกกำลังกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค

นายยอดรัก อดกลั้น พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง กล่าวว่า หลังจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี ชี้ว่า ภาวะความดัน ไขมัน เกินกำหนดและด้วยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานทำให้อยู่ในภาวะเหนื่อยง่าย เมื่อทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงตัดสินใจดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลลอรี่น้อย จึงเป็นการป้องกันโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นพ.ระพินทร์ กุกเรยา อายุรแพทย์หัวใจ กล่าวว่า ทุกคนใส่ใจหัวใจให้แข็งแรง ด้วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง

ในทุกปีสมาพันธ์หัวใจโลก กําหนดวันที่ 29 ก.ย. เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก โดยปีนี้ทุกหน่วยงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Share the power" แบ่งปัน"พลังใจ" โดยเน้นให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันวิธีสร้างพลังให้หัวใจของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกหลายล้านคน ทั่วโลกมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ตามแนวทางการเพิ่มพลังให้ชีวิต

 

กลับขึ้นด้านบน