คุมแบงก์หัวหมอ แนะลูกค้ารายใหญ่ปิด-เปิดบัญชีธนาคารเลี่ยงภาษี

คุมแบงก์หัวหมอ แนะลูกค้ารายใหญ่ปิด-เปิดบัญชีธนาคารเลี่ยงภาษี

คุมแบงก์หัวหมอ แนะลูกค้ารายใหญ่ปิด-เปิดบัญชีธนาคารเลี่ยงภาษี

รูปข่าว : คุมแบงก์หัวหมอ แนะลูกค้ารายใหญ่ปิด-เปิดบัญชีธนาคารเลี่ยงภาษี

สมาคมธนาคารไทย เตรียมนัดหารือหลังกระทรวงการคลัง ตำหนิธนาคารบางแห่ง แนะนำลูกค้ารายใหญ่ปิดบัญชี-เปิดใหม่ เพื่อเลี่ยงภาษีเงินฝากที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 จากดอกเบี้ยเกิน 2 หมื่นบาท

วันนี้(29 ก.ย.2560) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า หลังจากพบปัญหาธนาคารพาณิชย์บางส่วน แนะนำลูกค้ารายใหญ่ ปิดบัญชี และเปิดใหม่ เพื่อหลบเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 จากดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาท ทางสมาคมธนาคารไทย จึงเตรียมนำปัญหานี้เข้าหารือเพื่อกำชับถึงการให้บริหารตามกรอบธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งเตือนถึงโทษที่อาจถูกกรมสรรพากร ติดตามตรวจสอบการดำเนินการอย่างเข้มงวด

แต่ยอมรับว่าการจัดตั้งสมาคมธนาคารไทย ไม่สามารถกำหนดบทลงโทษ หรือ ตรวจสอบกันเองภายในสมาชิกธนาคาร เนื่องจากกฎหมายกำหนดห้ามนำข้อมูลลูกค้าออกเผยแพร่ ขณะเดียวกันก็มีธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่

นายปรีดี ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ครั้งต่อไป เตรียมพิจารณาปรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน ที่ปรับการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 3.8 โดยการขยายตัวของสินเชื่อน่าจะเติบโตได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

พร้อมทั้งเตรียมเดินสายจัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการครั้งใหญ่ ในเดือนพ.ย.นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้สิทธิเข้าถึงกองทุนสำหรับผู้ประกอบการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รายละไม่เกิน 30,000 บาท คาดว่าโครงการนี้ จะช่วยผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 17,000 ราย

 

กลับขึ้นด้านบน