"ศรีสุวรรณ" ร้องทบทวนตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ หลังมีแต่รายชื่อบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจ-รัฐบาลปัจจุบัน

"ศรีสุวรรณ" ร้องทบทวนตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ หลังมีแต่รายชื่อบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจ-รัฐบาลปัจจุบัน

"ศรีสุวรรณ" ร้องทบทวนตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ หลังมีแต่รายชื่อบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจ-รัฐบาลปัจจุบัน

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" ร้องทบทวนตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ หลังมีแต่รายชื่อบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจ-รัฐบาลปัจจุบัน

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีแต่รายชื่อบุคคล ซึ่งเชื่อว่าใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจและรัฐบาลในปัจจุบัน

เมื่อวานนี้ (1 ต.ค.2560) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยระบุว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่คณะกรรมการจะต้องทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพ หรือวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเป็นกลางทางการเมือง

แต่จากรายชื่อที่ปรากฏพบว่ามีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ หรือรัฐบาลในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นตัวแทนของกลุ่มนายทุนที่ได้ประโยชน์จากการทำรัฐประหาร รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่สมัครใจ ซึ่งเห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตย จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนและยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา และสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเปิดเผยและโปร่งใสเข้ามาทำงาน

ขณะที่มีรายงานว่า วันนี้ (2 ต.ค.) นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะทำหนังสือขอลาออกจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากรายชื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว

นายชัชชาติได้ให้เหตุผลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงการลาออก เพราะการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่และมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ แต่ส่วนตัวยังไม่เข้าใจในแนวคิดและหลักการยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้ และยังติดภาระงานประจำและภาระด้านครอบครัว จึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มกำลัง

นายชัชชาติยังกล่าวขอโทษนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาให้ข้อมูลว่าตัวเองตอบรับเรื่องนี้แล้ว ซึ่งอาจเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากทีมงานของนายวิษณุได้แจ้งเข้ามาในวันที่ 27 กันยายน โดยส่วนตัวระบุว่าจะขอดูในรายละเอียดก่อนแล้วจะแจ้งกลับไปในวันที่ 28 กันยายน แต่กลับมีการประกาศรายชื่อออกมาก่อน

 

 

กลับขึ้นด้านบน