ปชป.เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงจัดเก็บค่าน้ำเกษตรกร

ปชป.เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงจัดเก็บค่าน้ำเกษตรกร

ปชป.เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงจัดเก็บค่าน้ำเกษตรกร

รูปข่าว : ปชป.เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงจัดเก็บค่าน้ำเกษตรกร

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดเก็บภาษีน้ำจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ขณะที่ ทีมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงหลักเกณฑ์เก็บเงินการใช้น้ำจากเกษตรกรให้ชัดเจน

นายกรณ์ จาติกวนิช ประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ศรีหล้า และนายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร คณะกรรมการนโยบาย แถลงว่า ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี มีมากกว่าน้ำที่ต้องใช้ ต้นตอปัญหาน่าจะอยู่ที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลจึงไม่ควรผลักภาระให้กับเกษตรกร

พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในมาตรา 39 ที่ระบุ เรื่องการเก็บเงินจากการใช้น้ำจากเกษตรกรที่ปลูกพืชเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งอาจกระทบกับเกษตรกรรายย่อย ที่ปัจจุบันรวมกลุ่มกันป็นวิสาหกิจชุมชน และเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมขอให้มีการนำรายได้จากค่าน้ำของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมาเป็นรายได้ตรงต่อการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลพิจารณาเช่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในฤดูน้ำหลากเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและใช้น้ำจากพื้นที่นี้สำหรับการเกษตรบริเวณใกล้เคียง

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ยืนยันว่า รัฐไม่มีแนวคิดเรียกเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อย แต่จะจัดเก็บเฉพาะจากผู้ประกอบการรายใหญ่

ขณะที่ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ยืนยันว่า ไม่มีแนวทางเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกรรายย่อย ส่วนรายละเอียดของการจัดเก็บต้องรอกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งประเภทเกษตรกร จึงแขวนมาตรา 39 ไว้ก่อน โดยคาดว่าร่างกฎหมายจะบังคับใช้ช้ากว่ากำหนดการเดิมในเดือน ม.ค.ปี 2561 เพราะต้องพิจารณาโดยละเอียด เนื่องจากกระทบประชาชนวงกว้าง

 

กลับขึ้นด้านบน