สถาบันการเงินร่วมเปิดศูนย์ "TB-CERT" รับมือภัยไซเบอร์

สถาบันการเงินร่วมเปิดศูนย์ "TB-CERT" รับมือภัยไซเบอร์

สถาบันการเงินร่วมเปิดศูนย์ "TB-CERT" รับมือภัยไซเบอร์

รูปข่าว : สถาบันการเงินร่วมเปิดศูนย์ "TB-CERT" รับมือภัยไซเบอร์

ปัญหาการหลอกลวงและการคุมคามที่เกิดขึ้นมากมายทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ธนาคารเเห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

สมาคมธนาคารไทย ร่วมมือกับสถาบันการเงินสมาชิก 15 เเห่ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ ทีบี-เซิท (TB-CERT)

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารเเห่งประเทศไทย ระบุว่า ทีบี-เซิท จะกำหนดให้สมาชิกธนาคารแลกเปลี่ยนข้อมูลการถูกภัยไซเบอร์คุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น ทั้งมัลแวร์เรียกค่าไถ่, หลอกลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญและแฮกเกอร์

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า ภัยคุกคามไซเบอร์ที่พบมากที่สุดคือ การฟิชชิง ซึ่งเป็นการหลอกลวงสร้างอีเมล์ หรือเว็บปลอมเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน บัตรเครดิต โดยอ้างตัวว่าเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งการป้องกันภัยจากฟิชชิงสามารถลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน