"กพท." ประกาศห้ามบินโดรน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 - 29 ต.ค.60

"กพท." ประกาศห้ามบินโดรน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 - 29 ต.ค.60

"กพท." ประกาศห้ามบินโดรน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 - 29 ต.ค.60

รูปข่าว : "กพท." ประกาศห้ามบินโดรน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 - 29 ต.ค.60

กพท.ประกาศห้ามบินโดรน ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่วงวันที่ 25 - 29 ต.ค.60 ในพื้นที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ 19 กม. ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

วันนี้ (3 ต.ค.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากตามที่ได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. ณ บริเวณพระบรมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ

เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริเวณพระบรมมหาราชวังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพื้นที่โดยรอบ 19 กม.เป็นเขตกำกับในการทำการบินตามประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย

ฉะนั้น จึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เข้าไปในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10

 

กลับขึ้นด้านบน