ครม.เห็นชอบทดแทนอัตรา ขรก.เกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

ครม.เห็นชอบทดแทนอัตรา ขรก.เกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

ครม.เห็นชอบทดแทนอัตรา ขรก.เกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบทดแทนอัตรา ขรก.เกษียณด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการทดแทนข้าราชการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อลดการบรรจุทดแทนอัตราว่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประสิทธิภาพของงาน

วันนี้ (3 ต.ค.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) เสนอแนวทางการทดแทนอัตราว่างงานการเกษียนอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อลดการบรรจุข้าราชการทดแทนอัตราว่าง แต่หากบรรจุทดแทนในอัตราระดับล่างสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม

โดยในการทดแทนจากผลการเกษียณอายุราชการสายอัตราสนับสนุนทั้งตำแหน่งทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นทั้งหมด ยกเว้นตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสให้เว้นการทดแทนอัตราว่าง

ขณะที่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นร้อยละ 10 ของอัตราว่าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน