เร่งรวมข้อมูล “จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ” จัดพิมพ์ภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นพิธี

เร่งรวมข้อมูล “จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ” จัดพิมพ์ภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นพิธี

เร่งรวมข้อมูล “จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ” จัดพิมพ์ภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นพิธี

รูปข่าว : เร่งรวมข้อมูล “จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ” จัดพิมพ์ภายใน 6 เดือนหลังเสร็จสิ้นพิธี

การจัดทำสื่อเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีความคืบหน้าบางส่วน ขณะที่บางส่วนต้องจัดพิมพ์ปีหน้า ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องเปิดให้ประชาชนเข้าชม ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วันนี้ (4 ต.ค.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอีบุ๊ก เพื่อให้สื่อทุกแขนงนำไปเผยแพร่ช่วงพระราชพิธี ประกอบด้วยวีดิทัศน์ 29 เรื่อง รวม 548 ตอน หนังสือพระราชประวัติ พระบรมราโชวาท หนังสือคำศัพท์ และราชรถราชยานเผยแพร่แก่ประชาชน

ความคืบหน้าการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธี 11 รายการ จะจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิ้นนิทรรศการหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สำหรับแผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับแจกประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จัดพิมพ์เสร็จแล้วกว่า 10 ล้านฉบับ จัดส่งให้กรุงเทพมหานคร 3 ล้านฉบับ ส่วนภูมิภาค 6 ล้านฉบับ รวมถึงต่างประเทศอีกกว่า 1 ล้านฉบับ

ส่วนหนังสือพระเสด็จสู่ฟ้าราษฎร์ล้วนอาลัย ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทกลอนแสดงความอาลัยของประชาชนจำนวน 189 บท จัดพิมพ์เสร็จแล้ว

ส่วนหนังสือรายการอื่น ๆ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึก อีบุ๊ก และสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมได้ทุกรายการ

จัดนิทรรศการคู่ขนานการเปิดให้ชมพระเมรุมาศ

การเข้าชมพระเมรุมาศภายหลังพระราชพิธี เบื้องต้นให้ประชาชนเข้าชมในรูปแบบอิสระ แต่จะมี 2 จุด ที่จะต้องมีการกำหนดทางขึ้นและทางลงให้เป็นระบบ ได้แก่ พระเมรุมาศ และพระที่นั่งทรงธรรม โดยจะคำนวณจำนวนพื้นที่ให้เหมาะกับจำนวนประชาชน และระยะเวลาการเข้าชม

นอกจากการเข้าชมพระเมรุมาศ จะมีการจัดนิทรรศการประมวลภาพพระราชพิธี นับตั้งแต่เสด็จสวรรคตจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และเปิดโรงราชรถ เชื่อมโยงจากพระเมรุมาศตลอดเดือนพฤศจิกายน

กทม. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ อธิบายขั้นตอน ปฏิบัติ-ถวาย ดอกไม้จันทน์

กรุงเทพมหานคร เผยแพร่วีดีทัศน์ 2 ชุด ประกอบด้วยวีดิทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ตามซุ้มขนาดกลางและซุ้มขนาดใหญ่ อีกชุดเป็นวีดิทัศน์ขั้นตอนปฏิบัติในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ

ทั้ง 2 ชุด สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่การเตรียมการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ยานพาหนะ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รวมถึงวิธีการถวายดอกไม้จันทน์โดยละเอียด เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และสมพระเกียรติ อีกทั้ง สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถรับชมขั้นตอนดังกล่าวได้ผ่านทาง YouTube ซึ่งเผยแพร่โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

 

 

กลับขึ้นด้านบน