สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องนายกฯและ SCG ทบทวนซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องนายกฯและ SCG ทบทวนซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องนายกฯและ SCG ทบทวนซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ

รูปข่าว : สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องนายกฯและ SCG ทบทวนซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ทบทวนการซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ หลังเตรียมลงนามจัดซื้อ 2 ฉบับ ปริมาณ 155,000 ตัน

วันนี้ (5 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนออกแถลงการณ์เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายกฯและ SCG ทบทวนการซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพบปะกับภาคเอกชนไทยและสภาหอการค้าสหรัฐ พร้อมออกมาแถลงว่า บริษัท SCG เตรียมลงนามจัดซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ 2 ฉบับปริมาณ 155,000 ตัน เพื่อนำมาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ โดยอ้างว่าถ่านหินสหรัฐฯ มีคุณภาพดีและคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น

การกระทำดังกล่าว ทำให้สังคมไทยผิดหวังต่อการดำเนินธุรกิจของ SCG เป็นอย่างมาก ซึ่ง SCG ได้เปิดเผยตัวตนของหน่วยงานต่อสาธารณะโดยชัดแจ้งว่าเป็นบริษัทที่นิยมถ่านหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบพลังงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นลำดับต้นๆ ของโลก และเป็นที่น่าสงสัยว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ SCG ในอดีตที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาลสูง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ข้อพิสูจน์ที่เปิดเผยออกมาในการเตรียมลงนามจัดซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ นี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนยิ่งว่าแท้ที่จริงแล้ว SCG เป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดจริงหรือไม่ ?

นอกจากนั้น การสนับสนุนการดำเนินการครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายที่ขัดหรือแย้งต่อปฏิญญาปารีสว่าด้วยการป้องกันปัญหาโลกร้อน ซึ่งทั่วโลก 196 ประเทศให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 และประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันร่วมลงนามแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 แล้วด้วย โดยเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยมีเป้าหมายคือจำกัดการใช้ถ่านหิน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงขอเรียกร้องไปยังฯพณฯนายกรัฐมนตรี และ SCG ได้โปรดทบทวนแนวคิดในการเตรียมลงนามจัดซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ ปริมาณ 155,000 ตันดังกล่าว รวมทั้งการหยุดใช้ถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกและในไทยเสีย อย่าได้ประพฤติตนในลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก โดยหันไปใช้ถ่านหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ สร้างปัญหาโลกร้อน และฆ่าผู้คนมาทั่วโลกแล้วนับไม่ถ้วน รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของฯพณฯนายกรัฐมนตรี และ SCG สืบไป

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม
SCG เตรียมซื้อถ่านหินจากสหรัฐฯ ใช้ผลิตปูนซีเมนต์รวม 155,000 ตัน 

 

 

กลับขึ้นด้านบน