กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือช่วง ต.ค.นี้

กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือช่วง ต.ค.นี้

กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือช่วง ต.ค.นี้

รูปข่าว : กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือช่วง ต.ค.นี้

กรมเจ้าท่า กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ในวันที่ 6 , 9 และ 17 ต.ค.2560 เนื่องจากจะมีพระราชพิธี

วันนี้ (5 ต.ค.2560) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ในวันที่ 6, 9 ต.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และวันที่ 17 ต.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ด้วยในวันที่ 17 ต.ค.2560 จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ กำหนดให้มีการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือยนต์พระที่นั่งในวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.2560 และวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.2560 ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ดังนี้

พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ

แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้า
คลองบางกอกน้อย สะพานอรุณอัมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย
คลองมอญ ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองมอญ
คลองบางกอกใหญ่ ประตูระบายน้ำ ถึง ปากคลองบางกอกใหญ่

วันที่ 6, 9 ต.ค.2560

เวลา 10.00-15.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 11.30-14.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 11.30-14.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

วันที่ 17 ต.ค.2560

เวลา 11.00-20.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 12.30-19.00 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 12.30-19.00 น. เรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

 

กลับขึ้นด้านบน