"เครือข่ายแม่แจ่ม" จี้ทบทวนย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

"เครือข่ายแม่แจ่ม" จี้ทบทวนย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

"เครือข่ายแม่แจ่ม" จี้ทบทวนย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

รูปข่าว : "เครือข่ายแม่แจ่ม" จี้ทบทวนย้ายอธิบดีกรมป่าไม้

เครือข่ายประชารัฐอำเภอแม่แจ่ม ทำหนังสือเปิดผนึก ทบทวนมติ ครม. การโยกย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ชี้ต้องมีคุณธรรมมีเหตุผลมากกว่า "กูขอ" ขณะที่ชลธิศ เตรียมเริ่มงาน 1 พ.ย.นี้ ลั่นนามสกุลเดียวกับ ปลอดประสพ คงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ยืนยันไม่เคยยุ่งการเมือง

วันนี้(6 ต.ค.2560) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ยื่นหนังสือถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านคณะทำงาน และยื่นหนังสือถึงนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเข้ารายงานตัวภายหลังจากมีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชลธิศ บอกว่า การยื่นหนังสือเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานราชการกว่า 30 ปี ทำเพื่อประเทศชาติ ไม่เคยมีประพฤติมิชอบและทุจริต เพราะหลังมีคำสั่งได้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเช่นกัน จึงมายื่นเรื่องขอความเป็นธรรม  ซึ่งภายหลังการพูดคุยกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งงาน และมอบหมายงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยจะเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าการโอนย้ายครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับนามสกุล สุรัสวดี เนื่องจากเป็นหลานของนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ยืนยันว่าตลอดเวลาการทำงานไม่เคยฝักใฝ่การเมือง แม้เป็นหลานนายปลอดประสพ ไม่สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ และนาม สกุล สุรัสวดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานให้พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หากทำงานให้พรรคการเมืองจริง ก็คงได้เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2556 แต่ได้รับการเลือกจาก คสช.ในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้

 

 

เครือข่ายภาคประชาชนจี้ "ทบทวน" คำสั่งย้าย 

ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายภาคประชาชน และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ทำจด หมายเปิดผนึกร้องเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ทบทวนการโยกย้ายนายชลธิศ โดยระบุว่าประชารัฐแม่แจ่ม ที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคมอำเภอแม่แจ่ม พิจารณาว่าการโยกย้ายดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดที่อธิบายให้เห็นชัดเจน ต้องการให้การย้ายข้าราชการมีเหตุมีผล คำนึงถึงความเป็นธรรมมากกว่าคำว่า "กูขอ"

โดยระบุว่านายชลธิศ เป็นคนที่มีความสามารถ และมีผลงานหลายเรื่องทั้งการพลิกฟื้นผืนป่า แก้ปัญหาหาเขาหัวโล้นที่จ.น่าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และเป็นคนที่เปิดกว้างรับฟัง เรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย จึงขอใหทบทวนการโยกย้ายครั้งนี้ 

สำหรับการโยกย้ายเกิดขึ้นเมื่อ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา นายชลธิศ  ถูกคำสั่งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ

กลับขึ้นด้านบน