เขื่อนใหญ่ 16 แห่งมีน้ำกักเก็บเกินร้อยละ 80

เขื่อนใหญ่ 16 แห่งมีน้ำกักเก็บเกินร้อยละ 80

เขื่อนใหญ่ 16 แห่งมีน้ำกักเก็บเกินร้อยละ 80

รูปข่าว : เขื่อนใหญ่ 16 แห่งมีน้ำกักเก็บเกินร้อยละ 80

ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนใหญ่ 16 แห่ง มีน้ำเกินร้อยละ 80 ของความจุอ่าง ขณะที่บางแห่งเกินระดับกักเก็บแล้ว

เว็บไซต์กรมชลประทาน และเว็บไซต์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รายงานข้อมูลปริมาณกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ 16 แห่ง ที่มีน้ำมาก และอ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำในระดับวิกฤต คือ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีน้ำเต็มอยู่ที่ร้อยละ 106 เช่นเดียวกับเขื่อนน้ำพุง ระดับน้ำกักเก็บเกินที่ร้อยละ 101, เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก ระดับน้ำกักเก็บที่ร้อยละ 100 เช่นเดียวกับเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง ระดับกักเก็บร้อยละ 100

ส่วนเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บมากเกินร้อยละ 80 พบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ โดยในภาคเหนือ มีเขื่อนสิริกิต์ ปริมาณกักเก็บร้อยละ 82 และเขื่อนกิ่วลมร้อยละ 87 ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว ระดับกักเก็บที่ร้อยละ 87, เขื่อนอุบลรัตน์ ร้อยละ 93, เขื่อนสิรินธร ร้อยละ 81, เขื่อนจุฬาภรณ์ ร้อยละ 95 และเขื่อนห้วยหลวง ร้อยละ 93

ภาคกลาง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร้อยละ 88, เขื่อนกระเสียว ร้อยละ 93 และเขื่อนทับเสลา ร้อยละ 89 ขณะที่ภาคตะวันตก เขื่อนศรีนครินทร์ ร้อยละ 83 ส่วนภาคตะวันออก เขื่อนบางพระ ปริมาณกักเก็บที่ร้อยละ 95, เขื่อนหนองปลาไหล ร้อยละ 97, เขื่อนขุนด่านปราการชล ร้อยละ 85 และเขื่อนประแสร์ ร้อยละ 95

สำหรับสถานการณ์น้ำมากในลุ่มน้ำต่างๆ อยู่ในระดับเตือนภัยวิกฤต เช่น แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำเลย แม่น้ำมูล แม่น้ำลำชี-มูล แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเข็ก แม่น้ำคลองเมน แม่น้ำลาว แม่น้ำชี แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางหลวง แม่น้ำบางบาล แม่น้ำลำปลายมาศ แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำตากแดด แม่น้ำพระปรง แม่น้ำยม แม่น้ำป่าสัก

 

กลับขึ้นด้านบน