มติ "ขายเบียร์สด" ในร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายชัด

มติ "ขายเบียร์สด" ในร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายชัด

มติ "ขายเบียร์สด" ในร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายชัด

รูปข่าว : มติ "ขายเบียร์สด" ในร้านสะดวกซื้อผิดกฎหมายชัด

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ เข้าข่ายผิดกฏหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งการโฆษณาและการใช้เครื่องอัตโนมัติ ขณะที่ ซีพี ออลล์ ยอมยุติทดลองขายแล้วทั้ง 18 สาขา

วันนี้ (10 ต.ค.2560) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ระบุที่ประชุม มีมติว่าการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ เข้าข่ายเป็นการขายโดยวิธีต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือตามมาตรา 31(1) จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ และมาตรา 32 การโฆษณา จูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่ปรากฎผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชัดเจน ซึ่งจะส่งมติที่ประชุมไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อพิจารณาเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

ส่วนการพิจารณาเอาผิดกับร้านสะดวกซื้ออีกแห่งนั้น เบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายการโฆษณา แต่ประเด็นการจำหน่ายด้วยเครื่องกด ต้องรวบรวมหลักฐานพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเห็นควรออกมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอของเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ให้ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนบท้ายส่งต่อให้คณะกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 พิจารณาออกเป็นกฎหมายลูกต่อไป

วันเดียวกัน สำนักบริหารการสื่อสารฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ ยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 18 สาขา ช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีคำแนะนำ และข้อห่วงใยจากหลายภาคส่วน

ขณะเดียวกัน เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายงดเหล้า ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการจำหน่ายเบียร์ โดยใช้เครื่องกดภายในร้านสะดวกซื้อ และขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับร้านสะดวกซื้อที่มีการจำหน่ายลักษณะดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะตู้กดเบียร์สดภายในร้านสะดวกซื้อ และร้านโชว์ห่วยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้เกิดการกระทำผิดในลักษณะนี้อีก

 

กลับขึ้นด้านบน