เกษตรฯ พร้อมถอยแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

เกษตรฯ พร้อมถอยแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

เกษตรฯ พร้อมถอยแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

รูปข่าว : เกษตรฯ พร้อมถอยแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

เกษตรฯ ส่งสัญญาณถอยแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ระบุหากเกิดความสับสนและไม่ชัดเจนอาจยุติการปรับปรุงกฎหมายทันที พร้อมย้ำคำนึงถึงสิทธิเกษตรกรเป็นสำคัญ

วันนี้ (11 ต.ค.2560) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ปี 2542 ของกรมวิชาการเกษตร ว่า กรมวิชาการเกษตรอยู่ในช่วงเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยต้องพิจารณาผลดีผลเสียทั้งหมด และประเด็นสำคัญคือกระทบสิทธิเกษตรกรหรือไม่ หากเกิดความสับสนและไม่ชัดเจนก็มีความเป็นไปได้ที่จะยุติการปรับปรุงกฎหมายทันที

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรขยายเวลารับฟังความเห็นจากเดิม 20 ต.ค.2560 เป็น 20 พ.ย. 2560 จากนั้นจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเพื่อหารือร่วมกับเอ็นจีโอ นักวิชาการ สมาคมผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกร และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและต่อการคุ้มครองพันธุ์พืช

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ประเด็นที่ประชาชนและเกษตรกรสับสนใน 2 กรณี คือ พันธุ์พืชชนิดเดิมที่เกษตรกรปลูกอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่ผิดกฎหมาย เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตและพันธุ์ไว้ปลูกหรือขายได้ตามปกติ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับปัจจุบันตามมาตรา 33 อยู่แล้วไม่ได้แก้ไข ส่วนฉบับปรับปรุงแก้ไขมาตรา 35 สิทธิของเกษตรกรยังคงเดิมมีเพียงประเด็นเดียว คือ หลักเกณฑ์ในเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะกำหนดเป็นปริมาณหรือพื้นที่ ที่จะนำมาพิจารณาความชัดเจนอีกครั้งเท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ไบโอไทย"โต้พ.ร.บ.คุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชผูกขาดความหลากหลายทางชีวภาพ

เบื้องหลังการฉีกทิ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

 

กลับขึ้นด้านบน