เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

รูปข่าว : เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน แถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ้างกระบวนการร่างกฎหมายขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มอำนาจรัฐผูกขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันนี้ (12 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้าน จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ที่รวมกลุ่มโดยใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสานและคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมแถลงการณ์คัดค้าน

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ระบุว่า กระบวนการร่างกฎหมายฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะไม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ส่วนเนื้อหาของกฎหมายเป็นการเพิ่มอำนาจรัฐผูกขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีอำนาจในการพิจารณาการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มความขัดแย้งในพื้นที่

สำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา โดยมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ขณะที่ประชาชนบางส่วนเคลื่อนไหวคัดค้านประเด็นการเก็บค่าน้ำจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละประเภทที่ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งข้อสรุปว่าเกษตรกรจะต้องเสียค่าน้ำหรือไม่ หรือเสียในอัตราเท่าใด

กลับขึ้นด้านบน