สนช.ร่วมแสดงความอาลัย 1 ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

สนช.ร่วมแสดงความอาลัย 1 ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

สนช.ร่วมแสดงความอาลัย 1 ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

รูปข่าว : สนช.ร่วมแสดงความอาลัย 1 ปีวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

สมาชิก สนช.ร่วมแสดงความอาลัย ยืนตั้งจิตสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต

วันนี้(13 ต.ค.2560) ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิก สนช. รวมถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่นำโดยนายสุพจน์ ไข่มุกด์ นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธาน กรธ. ผู้บริหารและข้าราชการรัฐสภา ยืนตั้งจิตสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

ประธาน สนช.กล่าวแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยระบุว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคฺ์ทรงเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ แม้เวลาจะล่วงพ้นมาแล้ว 1 ปี ที่เสร็จสวรรคต แต่ความเศร้าโศกอาลัย ยังไม่จางหาย พระ องค์ยังทรงสถิตย์อยู่ในใจคนไทยทุกคน และกล่าวน้อมนำแนวทางพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานไว้มาปฏิบัติ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งมั่นทำความดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

 

ในช่วงเช้า นายพรเพชร กรธ. และข้าราชการประจำรัฐสภา ร่วมกันทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต โดยพิธีมีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารพระสงฆ์ จำนวน 89 รูปที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา

 

กลับขึ้นด้านบน