“พล.อ.ศิริชัย” สั่งคุมเข้มนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง

“พล.อ.ศิริชัย” สั่งคุมเข้มนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง

“พล.อ.ศิริชัย” สั่งคุมเข้มนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง

รูปข่าว : “พล.อ.ศิริชัย” สั่งคุมเข้มนายหน้าเรียกรับเงินค่าตรวจสัญชาติเกินจริง

พล.อ.ศิริชัย กำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบนายหน้าเรียกรับเงินแรงงานต่างด้าวในขั้นตอนการตรวจสัญชาติ และขออนุญาตทำงานในศูนย์ OSS เกินค่าใช้จ่ายจริง หลังมีข้อร้องเรียนที่ศูนย์ฯ สมุทรสาคร คาดโทษเอาผิดทั้งอาญาและปกครอง

วันนี้ (15 ต.ค.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เอกสารรับรองสัญชาติเมียนมา จังหวัดสมุทรสาคร เรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวรายละ 2,800 บาท แต่ออกใบเสร็จรับเงินให้เพียง 1,000 บาท โดยไม่ชี้แจงหรือออกเอกสารรับเงินใด ๆ ในส่วนเงินที่จ่ายไปอีก 1,800 บาท และยังมี รปภ.เรียกเก็บเงินอีกรายละ 100 บาท

โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงแรงงาน กำชับให้เร่งตรวจสอบและประ สานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบและสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดในทุกศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว (OSS) พร้อมหารือกับทางการเมียนมา ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือหาผลประโยชน์ใดๆ มีเพียงการดำเนินการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายในข้อหาทำงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และข้อหาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

 

เปิดขั้นตอนพิสูจน์รับรองสัญชาติ

นายวรานนท์ บอกว่า สำหรับการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาที่ศูนย์เอกสารรับรองสัญชาติเมียนมา จ.สมุทร สาครนั้น เป็นการดำเนินงานของทางการเมียน มาที่เข้ามายืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวว่าเป็นประชากรของตนเองโดยการพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวตนกับทางการเมียนมา ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยัน ก็จะออกเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวน การ ของทางการประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 โดยสำนัก งานตรวจคนเข้าเมือง การตรวสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานโดยกระทรวงแรงงาน

 

ออกใบอนุญาตเมียนมาทำงาน 92,305 คน

สำหรับค่าใช้จ่ายมีดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียม CI จำนวน 310 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 560 บาท โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น 2. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) จำนวน 500 บาท 3. ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,370 บาทดังนั้น จึงขอย้ำอีกครั้งว่าหากนายจ้างหรือผู้ใดพบเห็นการทุจริตเรียกรับเงินใด ๆ เกินค่าใช้จ่ายจริง ขอให้รีบแจ้งทันที เพราะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และจะต้องถูกลงโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (OSS) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.- 14 ต.ค.นี้ มีคนต่างด้าวได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานแล้วจำนวน 92,305 คน นายจ้าง จำนวน 29,434 ราย โดยที่จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานจำนวน 27,182 คน นายจ้าง จำนวน 9,456 ราย

กลับขึ้นด้านบน