นานาชาติยกย่องพระเกียรติคุณในหลวง ร.9

นานาชาติยกย่องพระเกียรติคุณในหลวง ร.9

นานาชาติยกย่องพระเกียรติคุณในหลวง ร.9

รูปข่าว : นานาชาติยกย่องพระเกียรติคุณในหลวง ร.9

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนชาวไทย รัก เคารพ และเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

พระราชกรณียกิจเหล่านี้เองที่ทำให้นานาชาติยอมรับพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้พัฒนา ผู้ทรงทำเพื่อพสกนิกรอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงไม่น่าแปลกใจที่พระประมุข ผู้นำ และองค์กรระหว่างประเทศ ต่างพระราชส่งสาส์นและสาส์นแสดงความอาลัย และยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์

26 กันยายน 2560 ในช่วงเวลาเกือบครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อกล่าวถวายราชสดุดีและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยสันติภาพ International Peace Conference 2017 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นางอิริน่า โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ขึ้นกล่าวสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า "ทรงวางรากฐานของการพัฒนามาตลอดพระชนม์ชีพ โดยมีหลักปฏิบัติที่เน้นประชาชนเป็นสำคัญ ทรงนำเอาวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลมาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถือว่า เป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 และผลของการนำไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ส่งผลในเชิงบวกไปทั่วโลก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำถวายราชสดุดีและถวายพระเกียรติแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว หลังประกาศข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประมุขทั่วโลก ต่างถวายความอาลัย

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงประกาศไว้ทุกข์แสดงความอาลัยเป็นเวลา 3 วัน และทรงส่งสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยของทั้ง 2 พระองค์ ถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เช่นเดียวกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ที่ทรงเชิดชูความเสียสละและความเป็นผู้นำของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงส่งสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเป็นการส่วนพระองค์ ถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ขณะที่ราชวงศ์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สเปนและเบลเยี่ยม ต่างส่งสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ถึงราชวงศ์จักรี

เช่นเดียวกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่ต่างแสดงความยกย่องทั้งยังสดุดีพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาที่ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งในไทยและภูมิภาค

ขณะที่ผู้นำโลกอย่าง นายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐ ณ ขณะนั้น ส่งสาส์นแสดงความอาลัยและสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง

เช่นเดียวกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่ยกย่องพระองค์ ว่าทรงเป็นที่รักของปวงชน ทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริง

นางเธเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เชิดชูพระองค์ในฐานะพระผู้ทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรี ด้วยความทุ่มเทและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนม์ชีพ

ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ของจีน สดุดีพระองค์ ว่านอกจากจะทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อพัฒนาประเทศไทยแล้ว ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการสานสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างไทยและจีน

นายบัน คี มุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ยกย่องพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศ

28 ตุลาคม 2559 ภาพที่หาได้ยากเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมวาระพิเศษเพื่อถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แม้การยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตา แต่ถ้อยถวายราชสดุดีของตัวแทนคณะทูตานุทูตแห่งสหประชาชาติ ยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ ว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทย ทรงเป็นเอกษัตริย์ ที่ทั่วโลกต่างแซ่ซ้อง สรรเสริญ และยกย่องจากหัวใจ อย่างแท้จริง

 

กลับขึ้นด้านบน