พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ

พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ

พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ

รูปข่าว : พาณิชย์คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ

ก.พาณิชย์ เตรียมส่งสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าผัก ผลไม้ วัตถุดิบอาหารเจ และอาหารเจ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 20-28 ต.ค.นี้ ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค

วันนี้ (16 ต.ค.2560) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มีแผนที่จะดูแลราคาสินค้าผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำอาหารเจเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ จนทำให้ประชาชนที่กินเจได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น

เบื้องต้นจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยในกรุงเทพฯ มีจำนวน 9 สาย ตรวจสอบในพื้นที่ 50 เขต ส่วนในต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ค้าภายในจังหวัดทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในการออกตรวจสอบ โดยจะดำเนินการในช่วงก่อนเทศกาลกินเจ วันที่ 17-19 ต.ค. และช่วงเทศกาลกินเจวันที่ 20-28 ต.ค. ซึ่งจะมีการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า แนวโน้มราคาและปริมาณสินค้าว่ามีเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่ง

สำหรับแผนการรับมือความต้องการบริโภคผักผลไม้และวัตถุดิบอาหารเจที่สูงขึ้น ได้ประสานความร่วมมือไปยังตลาดกลางสินค้าเกษตรที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม ให้เปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในตลาดกลาง และช่วยกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และยังมีแผนเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตกระจายไปยังตลาดปลายทางต่างๆ ทั้งตลาดกลาง และฟาร์มเอาต์เล็ต เป็นต้น

ขณะที่แนวโน้มราคาผักขณะนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเท่ากับปีก่อน ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างในช่วงก่อนเทศกาลกินเจ 1-2 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่คนสำรองวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจ แต่หลังจากนั้นราคาจะปรับตัวลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมั่นใจว่าปีนี้ผักจะไม่มีปัญหาด้านราคา

 

กลับขึ้นด้านบน