สปน.แจ้งย้ายสถานที่จำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สปน.แจ้งย้ายสถานที่จำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สปน.แจ้งย้ายสถานที่จำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รูปข่าว : สปน.แจ้งย้ายสถานที่จำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากสำนักงาน ก.พ. (เดิม) เป็นที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ต.ค.นี้

วันที่ 17 ต.ค.2560 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 22 ต.ค.2560 จำนวน 40,000 เข็ม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ให้แก่ประชาชน พบว่าพื้นที่บริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ มีความคับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน จึงเห็นสมควรย้ายสถานที่จำหน่ายไปยังหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจำหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท และจำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจำหน่ายที่งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2560 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอยกเลิกการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ภายในงานนิทรรศการฯ และจะได้กำหนดสถานที่ในการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป ในส่วนกลางสามารถสั่งจองได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทย เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่รับจอง เพื่อให้เข็มที่ระลึกฯ สามารถถึงมือประชาชนได้มากที่สุด ส่วนความคืบหน้าในการสั่งจองจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 02-283-4301 และ 02-283-4319-24

กลับขึ้นด้านบน