"เปรูเคอร์ฟิว 22 ต.ค." กต.เตือนนักท่องเที่ยวไทยห้ามออกจากที่พัก

"เปรูเคอร์ฟิว 22 ต.ค." กต.เตือนนักท่องเที่ยวไทยห้ามออกจากที่พัก

"เปรูเคอร์ฟิว 22 ต.ค." กต.เตือนนักท่องเที่ยวไทยห้ามออกจากที่พัก

รูปข่าว : "เปรูเคอร์ฟิว 22 ต.ค." กต.เตือนนักท่องเที่ยวไทยห้ามออกจากที่พัก

วันนี้ (18 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู เผยแพร่ประกาศการห้ามชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวออกนอกที่พักและเข้าร่วมการจัดทำสำมะโนประชากรของทางการเปรู ในวันที่ 22 ต.ค.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2560 รัฐบาลเปรูโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเปรู (Peru El Instituto Nacional de Estadísticañ e Informática-INEI) กำหนดจัดทำสำมะโนประชากร ปี 2560 ขึ้นทั่วประเทศ โดยกฎหมายเปรูบังคับให้บุคคลทุกคนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดที่พำนักอยู่ในเปรู ในวันที่ 22 ต.ค.2560 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. จะต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บสถิติ โดยการตอบแบบสอบถาม (ภาษาสเปน) ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเปรูและนักท่องเที่ยวทุกคนที่พำนักและเดินทางเข้ามาในเปรู ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 (ยกเว้น ชาวเปรู/ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเปรูหลังจากเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2560 ไม่ต้องเข้าร่วมการจัดเก็บสถิติดังกล่าว)

รัฐบาลเปรูได้ประกาศให้ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของการจัดทำสำมะโนประชากรในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2560 เป็นเคอร์ฟิว โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใดออกจากเคหะสถาน หรือสถานที่พัก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะต้องพำนักอยู่ในโรงแรมของตนเท่านั้น และผู้ที่เดินทางมาถึงเปรูในช่วงเวลาการจัดเก็บสถิติจะไม่สามารถออกจากสนามบิน หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางบก ทะเลและอากาศต่าง ๆ ได้ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2560 รวมถึงจะมีการปิดถนน ตั้งด่านตรวจตามท้องถนนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะเข้าไปตรวจสอบหากพบเห็นผู้ใดสัญจรไปมาอยู่ภายนอกตามท้องถนน ยกเว้นบุคลากรในบางสาขาอาชีพ เช่น ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดำเนินการขออนุญาตเพื่อออกจากที่พักได้

ทั้งนี้ INEI จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บสถิติตามบ้าน โดยผู้ถูกสำรวจต้องตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด ครอบครัว การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวไทยที่วางแผนจะเดินทางเยือน หรือมาพำนักในเปรูในช่วงเวลาใกล้เคียง หรือในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.2560 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น หรือพิจารณาปรับแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการเดินทางไปยังเปรู รวมถึงการพำนัก หรือเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ภายในประเทศเปรูในวันและช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา โทรศัพท์ +511 637 5620-1 โทรสาร +511 637 5627 ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ thailim@mfa.go.th หรือ Facebook : Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima

กลับขึ้นด้านบน