นำร่อง 3 ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชากทม. -ระยอง -สงขลา

นำร่อง 3 ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชากทม. -ระยอง -สงขลา

นำร่อง 3 ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชากทม. -ระยอง -สงขลา

รูปข่าว : นำร่อง 3 ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชากทม. -ระยอง -สงขลา

กัมพูชา เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่ม ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพูนำร่อง 3 แห่ง ที่กทม. ระยอง และสงขลา ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เตือนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำกว่า 2 แสนคนเร่งตรวจสัญชาติ ให้เสร็จทัน 1 พ.ย.นี้

วันนี้ (18 ต.ค.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กัมพูชา เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง และกลุ่มบัตรสีชมพู โดยเน้นให้บริการกลุ่มประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พ.ย.นี้ จำนวน 3 แห่งคือ กรุงเทพมหานคร ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง  จ.ระยอง ที่มายอง โอทอป เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา และ จ.สงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทาง

ขณะเดียวกันไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่ยอมรับยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา โดยศูนย์ที่จังหวัดระยองและสงขลาจะมีหน่วยงานฝ่ายไทยเข้าไปดำเนินการในกระบวนการต่อเนื่อง จากทางการกัมพูชาในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ OSSมีขั้นตอนการให้บริการคือ 1. แรงงานรับการตรวจสัญชาติจากเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชา เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว จะได้รับเอกสารเดินทาง 2. ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มี.ค.2561 จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 3. ขอรับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 4. ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางาน

ส่วนศูนย์ฯกรุงเทพมหานครนั้นมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้บริการแบบ OSS ได้โดยแรงงานที่เข้ามาที่ศูนย์ กทม. เมื่อได้เอกสาร TD แล้วจะต้องกลับไปตรวจลงตรา ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำงานในจังหวัดที่แรงงานกัมพูชาทำงานอยู่

สำหรับค่าใช้จ่ายใน 3 ศูนย์ฯมีจำนวน 4,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเอกสาร TD 2,350 บาท ค่าตรวจลงตรา 500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 550 บาท โดยขณะนี้มีแรงงานกัมพูชากลุ่มบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พ.ย.นี้ กว่า 13,000 คน และกลุ่มใบจับคู่ จำนวน 200,000 คน จึงขอย้ำเตือนให้รีบมาดำเนินการตรวจสัญชาติภายในกำหนดระยะเวลาโดยด่วน โดยเฉพาะกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ เพราะหากเกินกำหนดจะไม่มีการต่ออายุอีก และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU 

กลับขึ้นด้านบน