สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงร่วมซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงร่วมซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงร่วมซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

รูปข่าว : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงร่วมซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้ (21 ต.ค.2560)

วันนี้ (21 ต.ค.2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการซักซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในริ้วขบวนที่ 1-3

 

โดยริ้วขบวนที่ 1 เริ่มต้นในเวลา 08.00 น. อัญเชิญพระโกศทองใหญ่จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระยานมาศสามลำคาน ซึ่งมีพลแบกหาม 60 นาย จากกรมขนส่งทหารบก อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ออกทางประตูเทวาภิรมย์

เมื่อพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคานแล้ว สิ่งที่ไม่ได้เห็นมานานถึง 67 ปีคือ การอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่ ซึ่งมีให้เห็นในครั้งพระราชพิธีล่าสุดคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี ในปี พ.ศ.2493

จากนั้น ริ้วขบวนยาตรา มีพระเสลี่ยงกลีบบัว เป็นพระราชยานที่ใช้กำลังพลหาม จำนวน 16 คน สำหรับสมเด็จพระสังฆราชประทับทรงอ่านพระอภิธรรมนำพระโกศพระบรมศพไปยังพระมหาพิชัยราชรถ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยใช้เส้นทางถนนมหาราช เข้าสู่ถนนท้ายวัง จนถึงหน้าบริเวณวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม รวมระยะทาง 817 เมตร จากนั้นอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อเข้าสู่ริ้วขบวนที่ 2

 

กลับขึ้นด้านบน