กสทช.ขอความร่วมมือทีวีงดถ่ายทอดสด-เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กสทช.ขอความร่วมมือทีวีงดถ่ายทอดสด-เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กสทช.ขอความร่วมมือทีวีงดถ่ายทอดสด-เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รูปข่าว : กสทช.ขอความร่วมมือทีวีงดถ่ายทอดสด-เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กสทช.ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์งดถ่ายทอดสดและเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (21 ต.ค.2560) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกหนังสือด่วน ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์งดถ่ายทอดสดและเผยแพร่สัญญาณผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์

อ้างถึง หนังสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่ ทรท.344/2560 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2560

          ตามหนังสือที่อ้างอิงถึง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) งดเผยแพร่ภาพสัญญาณพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ต.ค.2560 มิให้สถานีโทรทัศน์นำสัญญาณการทดสอบการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการซ้อมพระราชพิธีไปออกอากาศ ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์สามารถนำภาพดังกล่าว ไปใช้ได้เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

          สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ เป็นไปตามที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ รวมถึงการส่งสัญญาณช่องรายการผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดสดผ่านสื่ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) อย่างเคร่งครัด

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  
                                                   เลขาธิการ กสทช.

 

 

กลับขึ้นด้านบน