คสช.อำนวยความสะดวกให้พสกนิกรร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คสช.อำนวยความสะดวกให้พสกนิกรร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คสช.อำนวยความสะดวกให้พสกนิกรร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รูปข่าว : คสช.อำนวยความสะดวกให้พสกนิกรร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คสช.อำนวยความสะดวกและเปิดพื้นที่ให้พสกนิกรร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมให้ กกล.รส.จัดรถบริการรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมช่วงงานพระราชพิธีฯ

วันนี้ (24 ต.ค.2560) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ​​เปิดเผยว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ดำเนินการภารกิจสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่ การปฏิบัติในพระราชพิธีฯ ที่เป็นไปตามหมายกำหนดการให้มีความพร้อมปฏิบัติอย่างสูงสุด

ส่วนการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่แต่ละจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่

 

 

สำหรับงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยโดยรวม ซึ่งขณะนี้ทุกส่วนได้ดำเนินการตามแผนงานไว้แล้ว ขอให้เน้นเรื่องการป้องกันอุบัติภัย การเดินทาง การรักษาพยาบาล ส่วนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอาจต้องพิจารณาอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระหว่างการให้บริการประชาชนจำนวนมากในช่วงงานพระราชพิธีฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในงานพระราชพิธีฯ อย่างสะดวก ภายใต้บรรยากาศของการแสดงความจงรักภักดีและการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด

​ส่วนการเข้าคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ให้ประสานการปฏิบัติร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกรมชลประทาน เพื่อให้การระบายน้ำในเขื่อนลงสู่ลำน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างสมดุล และประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เน้นในเรื่องการแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำที่จะไหลมายังพื้นที่ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบทันต่อสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการระดมความช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 ​ล่าสุด พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการ คสช.ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกในจังหวัดที่กำลังเกิดสถานการณ์อุทกภัย ได้จัดเตรียมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่และยานพาหนะอื่นๆ ที่เหมาะสม ออกให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ตามสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน