กรมชลประทาน ขอถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์จากสผ.อีกรอบ

กรมชลประทาน ขอถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์จากสผ.อีกรอบ

กรมชลประทาน ขอถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์จากสผ.อีกรอบ

รูปข่าว : กรมชลประทาน ขอถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์จากสผ.อีกรอบ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระบุกรมชลประทาน ทำหนังสือถอนรายงาน EHIAโครงการเขื่อนแม่วงก์ ออกจากการพิจารณาอีกรอบ เหตุผลต้องทบทวนและศึกษาทางเลือกการจัดการน้ำใหม่

วันนี้(24ต.ค.2560)ผู้สื่อรายงานว่าเฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เผยแพร่เอกสารการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยระบุว่าภายหลังการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือEHIAโครงการเขื่อนแม่วงก์ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีมติไม่รับพิจารณารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ เนื่องจากข้อมูลข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์

ล่าสุด เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา กรมชลประ ทานได้ทำหนังสือแจ้งถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสผ.เพื่อขอถอนรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว ออกจากการพิจารณาแล้ว

เนื้อหาในหนังสือฉบับดังกล่าวกรมชลประ ทาน ได้อ้างถึงมติคชก. เรื่องเขื่อนแม่วงก์ จากการเสนอรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ที่เห็นควรให้กรมชลประทาน ปรับ ปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานสิ่งแวดล้อม พร้อมชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อ คิดเห็นบางประเด็นนั้นเกินจากขอบเขตการศึกษาที่กรมชลประทานดำเนินการไว้

 

ภาพ เฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ภาพ เฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการสร้างเขื่อน เช่น ข้อเสนอทางเลือกการจัดการของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาพิจารณาดำเนินการจัดทำแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำสะแกกรังในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์แทน โดยได้กำหนดแผนงานระยะเร่งด่วนไว้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทดแทน

ซึ่งในการแก้ไขปัญหานี้อาจส่งผลต่อลักษณะหรือขนาดโครงการที่ได้ศึกษาไว้เดิม ทำให้ต้องมีการทบทวนลักษณะโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ทั้งระบบ

สำหรับเขื่อนแม่วงก์ ถูกผลักดันมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงขณะนี้ยังถูกคัดค้านจากกลั่มอนุรักษ์ เนื่องจากจะเสียพื้นที่ป่า และแหล่งอาศัยของเสือโคร่งและสัตว์ป่าหายากหลายชนิด และคชก.ได้สั่งให้ตีกลับและทบทวนเนื้อหาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์หลายรอบ จนล่าสุดวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน จึงทำหนังสือขอถอนรายงาน EHIA อีกครั้งหนึ่ง

 

 

กลับขึ้นด้านบน