กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้างเรือด่วนรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ

กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้างเรือด่วนรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ

กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้างเรือด่วนรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ

รูปข่าว : กรมเจ้าท่าเปิดท่าเรือท่าช้างเรือด่วนรับ-ส่งผู้โดยสารตามปกติ

กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือท่าช้างให้เรือด่วนเจ้าพระยาสามารถรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ตามปกติ ยกเว้นช่วงปิดการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่ 06.00-13.30 น. ของวันที่ 26 ต.ค.

วันนี้ (25 ต.ค.2560) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดการเดินเรือให้เรือด่วนเจ้าพระยาสามารถจอดรับส่ง ผู้โดยสารที่ท่าเรือท่าช้างได้ตามปกติ โดยยกเว้นช่วงที่ปิดการจราจรทางน้ำในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.2560 เวลา 06.00-13.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ในระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.2560 โดยให้งดใช้ท่าเรือท่าพระจันทร์ ท่าเรือมหาราช ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือท่าเตียนในการรับส่งผู้โดยสาร โดยท่าเรือเทเวศร์และท่าเรือยอดพิมานเป็นท่าเรือสุดท้ายในการรับส่งผู้โดยสารและให้เรือด่วนเจ้าพระยาเดินเรือชิดฝั่งธนบุรีนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ ในเขตพื้นที่ชั้นในไม่ต้องเดินไกล กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีมติในที่ประชุมให้กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือท่าช้างให้เรือด่วนเจ้าพระยาสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ ยกเว้นช่วงที่มีการปิดจราจรทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.2560 เวลา 06.00-13.30 น. และสำหรับเรือที่กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับสมาคม และผู้ประกอบการเรือในการให้บริการฟรีแก่ประชาชนยังคงมีไว้ดังเดิม ดังนี้

วันที่ 25-27 ต.ค.2560

1. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านใต้เส้นทางท่าเรือสาทร-ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 30 นาที

2. กลุ่มเรือทัวร์ ให้บริการข้ามฟาก ท่าเรือวังหลัง-ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร , ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร และท่าเรือวัดอรุณ-ท่าเรือราชินี เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที

วันที่ 25 และ 27 ต.ค.2560

1. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 1 ชั่วโมง

วันที่ 26 ต.ค.2560

1. เรือด่วนเจ้าพระยา ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้เส้นทางท่าเรือวัดราชสิงขร – ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เวลา 06.00-14.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที และเส้นทางท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือวัดราชสิงขร เวลา 14.00-19.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที
2. เรือคลองแสนแสบ เส้นทางท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือผ่านฟ้า เวลา 06.30-19.00 น. ให้บริการทุก 10 นาที เส้นทางท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือบางลำพู เวลา 09.30-17.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที

3. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือกระทรวงพาณิชย์และท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 1 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน