รัฐบาลยืนยัน"ประกันสังคม"ยังคงตัวเลขเดิม 750 บาทต่อเดือน

รัฐบาลยืนยัน"ประกันสังคม"ยังคงตัวเลขเดิม 750 บาทต่อเดือน

รัฐบาลยืนยัน"ประกันสังคม"ยังคงตัวเลขเดิม 750 บาทต่อเดือน

รูปข่าว : รัฐบาลยืนยัน"ประกันสังคม"ยังคงตัวเลขเดิม 750 บาทต่อเดือน

นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลยังคงตัวเลขเก็บเงินประกันสังคม 750 บาทต่อเดือน ยังไม่เพิ่มเป็น 1,000 บาทตามข่าว พร้อมเห็นชอบให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เลือกที่จะใช้สิทธิ์จาก สปสช. หรือกองทุนประกันสังคมก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ

วานนี้ (24 ต.ค.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการดูแลรักษาผ่านกฎหมายประกันสังคม

เนื่องจากการรับฟังความเห็นของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ มีบางคนไม่สะดวกรับเบี้ยประกันในทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และกองทุนประกันสังคม จึงได้เห็นชอบว่าจะมีคำสั่งให้สามารถเลือกได้แล้วแต่สะดวกว่าจะเลือกใช้สปสช. หรือกองทุนประกันสังคมก็ได้ โดยให้เลือกสถานที่ใกล้บ้าน แล้วแต่ความสมัครใจ โดยใช้เวลา 1 ปี ก็สามารถเปลี่ยนได้ และต้องดูว่าความต้องการประชาชนเป็นอย่างไรด้วย

ส่วนกรณีข่าวว่ากองทุนประกันสังคม จะขอเก็บเงินเข้ากองทุนสูงสุด 1,000 บาทนั้น รัฐบาลยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น เป็นการเตรียมการ โดยหารือกันมานานแล้วกว่า 15 ปี ขณะนี้กำลังหาทางทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร และจะรับฟังทุกปัญหา

วันเดียวกัน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดอนุมัติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ 0-6 ขวบ โดยให้กับบุตรทุกคนแต่ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจากนี้จะต้องมีการร่างประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะให้สิทธิดังกล่าวได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่ช้าสุดก็น่าจะได้สิทธิภายใน 1 ม.ค.2561

กลับขึ้นด้านบน