ปลื้มปิติ "พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา

ปลื้มปิติ "พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา

ปลื้มปิติ "พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา

รูปข่าว : ปลื้มปิติ "พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา

วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ทรงสนทนาธรรม และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และบริเวณท้องสนามหลวง

วันนี้ (25 ต.ค.2560) เมื่อเวลา10.02 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


จากนั้นทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระสรีรางคาร สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อนุสรณ์รังสีวัฒนาภายในสุสานหลวงแล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระสรีรางคารเจ้าจอมมารดาอ่วม และราชสกุลกิติยากร ณ สุสานเจ้าจอมมารดาอ่วม

 ในการนี้ทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย ในการร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยทรงทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานหลวงพระอุโบสถ และโรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมกับเยาวชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อายุ 7 ถึง 12 ปีที่เดินทางไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกับผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธเพื่อเตรียมสถานที่ เนื่องจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ในวันที่ 29 ต.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ในช่วงพระราชพิธี จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้แยกย้ายทำหน้าที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามความถนัด เช่น งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการอาหาร น้ำดื่ม และช่วยประสานงานดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน งานโยธา ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยให้มีความสมพระเกียรติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธี

จากนั้น เสด็จไปยังท้องสนามหลวง บริเวณถนนด้านหน้าศาลฎีกา ประทานน้ำดื่ม ขนมปัง ข้าวต้มมัด และยาดมแก่ประชาชนที่ไปรอเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สร้างความปลื้มปีติในพระกรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ได้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระเมรุมาศด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน