ภูฏานจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พรุ่งนี้

ภูฏานจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พรุ่งนี้

ภูฏานจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พรุ่งนี้

รูปข่าว : ภูฏานจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พรุ่งนี้

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีพระบรมราชโองการให้จัดพิธีสวดมนต์ที่กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งขณะนี้ที่กรุงทิมพูได้เตรียมสถานที่สำหรับพิธีสวดมนต์ไว้พร้อมแล้ว

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏาน ทรงเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ครั้งนี้

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวไทยที่อาศัยและทำงานในภูฏาน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในภูฏาน เข้าร่วมพิธีได้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการสวดมนต์ คาดว่าจะมีการจุดเทียนเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติเมื่อปี 2559

 

พิธีสวดมนต์จัดขึ้นบริเวณองค์พระใหญ่ บนเนินเขา ภายในวัดคุนเซลโพดรัง ที่กรุงทิมพู โดยกำหนดการของการสวดมนต์จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.2560) เวลาประมาณ 15.00 น.ตามเวลาของภูฏาน ซึ่งตรงกับเวลา 16.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่วัดคุนเซลโพดรัง มีชาวภูฏานมารวมตัวกันเพื่อที่จะสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน แต่ในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะมีคนไทยเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ในครั้งนี้จำนวนมาก

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน