"ภูฏาน" จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างสมพระเกียรติ

"ภูฏาน" จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างสมพระเกียรติ

"ภูฏาน" จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างสมพระเกียรติ

รูปข่าว : "ภูฏาน" จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างสมพระเกียรติ

ภูฏาน จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ บนจุดชมวิวบนเขาสูง มีราชวงศ์ภูฏานหลายพระองค์เข้าร่วมงาน และมีประชาชนร่วมสวดมนต์นับหมื่นคน

ราชวงศ์ภูฏานหลายพระองค์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏานเสด็จเป็นประธาน จุดตะเกียงเนย ในพิธีสวดมนต์พิเศษถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีพระบรมราชโองการให้จัดขึ้น ณ คุนเซลโพดรัง ในเมืองทิมพู

 

 

พระสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนชาวภูฏานรวมกว่า 10,000 คนเดินทางมาเข้าร่วมพิธี และร่วมสวดมนต์นานหลายชั่วโมง โดยสถานที่จัดงานมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูงถึง 52 เมตร ตั้งอยู่บนภูเขาสูงถือเป็นสถานที่สูงและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

 

 

นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา และคนไทยในภูฏานได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธี โดยทุกคน มีโอกาสได้จุดตะเกียงเนย ซึ่งถือเป็นการทำบุญ การให้แสงสว่างนำทางสิ่งดีๆ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน

 

 

ราชวงศ์ภูฏานมีพระราชปฏิสันถารกับคนไทยแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทุกขั้นตอนทำอย่างตั้งใจ ยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยร่วมกับคนไทย ในนามของชาวภูฏาน

 

 

 

หลังเสร็จพิธีสวดมนต์ คนไทยในภูฏาน ยังได้ร่วมกันถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายคน บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจที่แม้จะมีภารกิจอยู่ในต่างประเทศ แต่ยังมีโอกาสร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน