รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯให้พิมพ์หนังสือ "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯให้พิมพ์หนังสือ "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯให้พิมพ์หนังสือ "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"

รูปข่าว : รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯให้พิมพ์หนังสือ "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก พระราชทานแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพระราชพิธีฯ มีชื่อหนังสือว่า "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"

ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก พระราชทานแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพระราชพิธีฯ มีชื่อหนังสือว่า "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน" หนังสือมีทั้งหมด 198 หน้า จัดพิมพ์ 10,000 เล่ม

ในคำนำของหนังสือระบุว่า บัดนี้ ถึงวาระที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จึงมีพระราชโองการให้จัดการพระราชกุศลนี้ โดยถวายพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือขึ้น 11 เรื่อง สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก ดังนี้

1. ความเห็นเรื่อง เรือ "ส" พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
3. เรื่องพระราชานุกิจ รวมพระราชกิจประจำวันของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ประมวลข้อมูลที่จัดแสดงในนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
5. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร รัชกาลที่ 9
6. บันทึกการเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานกระแสพระราชดำริ เรื่องปัญหาการใช้คำไทย ในการประชุมทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2505
7.เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
8. รวมบทความเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พิมพ์ลงในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 1-3
9. พระราชสาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ สาส์น ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขประเทศต่างๆ แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัย เศร้าพระทัย และเสียใจ ในการเสด็จสวรรคต
10. รวมพระธรรมเทศนาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
11. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 1-3 เป็นหนังสือ หายาก ตีพิมพ์เมื่อจุลศักราช 1239 เนื้อหาเป็นการประมวลความรู้ทั่วไปในเรื่องต่างๆ

 

 

กลับขึ้นด้านบน