ทช.แจ้งเลี่ยง 13 เส้นทางน้ำท่วม

ทช.แจ้งเลี่ยง 13 เส้นทางน้ำท่วม

ทช.แจ้งเลี่ยง 13 เส้นทางน้ำท่วม

รูปข่าว : ทช.แจ้งเลี่ยง 13 เส้นทางน้ำท่วม

กรมทางหลวงชนบท เผยขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วม 17 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 38 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 13 สายทาง

วันนี้ (30 ต.ค.2560) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัย 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 51 สายทาง 61 แห่ง สัญจรผ่านได้ 38 สายทาง (48 แห่ง) สัญจรผ่านไม่ได้ 13 สายทาง (13 แห่ง) น้ำท่วมสูง 13 สายทาง (13 แห่ง) ได้แก่

ทางหลวงชนบทสาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านหัวถนน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ทางหลวงชนบทสาย นว.016 สะพานนิมมานรดี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทางหลวงชนบทสาย นว.3099 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทางหลวงชนบทสาย อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี-บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ทางหลวงชนบทสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านสุด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทางหลวงชนบทสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006 -บ้านทองดอน อ.ลาดบัวหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทางหลวงชนบทสาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทางหลวงชนบทสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208-บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทางหลวงชนบทสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านท่าเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทางหลวงชนบทสาย ขก.2079 แยกทางหลวง – บ้านหนองแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทางหลวงชนบทสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทางหลวงชนบทสาย นภ.6011 บ้านโนนสัง-บ้านโนนยาว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-29 ต.ค.2560 ทช. ประสบอุทกภัย 47 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 341 สายทาง เข้าสู่ภาวะปกติ 290 สายทาง คงเหลือที่ได้รับผลกระทบ 51 สายทาง โดยดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนแล้ว ขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจร ป้ายเตือนระดับน้ำ หรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวซ้ายจากถนนราชพฤกษ์ไปปทุมธานี และช่องทางคู่ขนานถนนทางหลวงหมายเลข 345 (บางบัวทอง-ปทุมธานี) ช่วง กม. 4+300 ถึง กม.4+800 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ในช่วงเวลา 22.00 น.-05.00 น. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย.2560

จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้างในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กลับขึ้นด้านบน