9 วัดสำคัญ ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

9 วัดสำคัญ ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

9 วัดสำคัญ ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

รูปข่าว : 9 วัดสำคัญ ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ทีมข่าว "ไทยพีบีเอสออนไลน์" รวบรวมรายชื่อวัดสำคัญ 9 วัด ที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนี้

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)

วัดราชโอรสารามวรมหาวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน