ทอท.เสนอดึงสนามบินต่างจังหวัดอย่างน้อย 15 แห่งมาบริหารเองรายเดียว

ทอท.เสนอดึงสนามบินต่างจังหวัดอย่างน้อย 15 แห่งมาบริหารเองรายเดียว

ทอท.เสนอดึงสนามบินต่างจังหวัดอย่างน้อย 15 แห่งมาบริหารเองรายเดียว

รูปข่าว : ทอท.เสนอดึงสนามบินต่างจังหวัดอย่างน้อย 15 แห่งมาบริหารเองรายเดียว

บริษัทท่าอากาศยานไทยเสนอกระทรวงคมนาคมดึงสนามบินต่างจังหวัดอย่างน้อย 15 แห่ง มาบริหารเองรายเดียว หลังพบความต้องการนักท่องเที่ยวต่างประเทศบินตรงออกต่างจังหวัดจำนวนมาก โดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปีนี้

วันนี้ (31 ต.ค.2560) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทอท.เห็นชอบให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาผลการศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบท่าอากาศยานให้มีผู้บริหารเดียวกัน (ซิงเกิล โอเปอร์เรเตอร์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ปัจจุบัน ทอท.มีสนามบินในความรับผิดชอบ 6 แห่ง จากทั้งหมด 39 แห่ง ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 86 ของทั้งหมด แต่ทั้ง 6 แห่งยังแออัด

ผลการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระบบท่าอากาศยาน พบว่าปัจจุบันมียอดผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสนามบินภูมิภาค ต้องแวะพักเปลี่ยนเครื่องสนามบินอื่นในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน 15 แห่ง ประมาณ 16.2 ล้านคนต่อปี เช่น สนามบินน่าน, สนามบินอุดรธานี และสนามบินสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ หากสามารถบริหารจัดการสนามบินทั้งหมดภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดย ทอท.พร้อมรับบริหาร และโอนข้าราชการในสังกัดเดิมเข้ามา แต่ทรัพย์สินสนามบินยังคงเป็นของรัฐตามเดิม และจะคัดเลือกสนามบินที่จะเป็นศูนย์กลางภูมิภาค พร้อมปรับปรุงสนามบินให้ได้มาตรฐาน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ

นายนิตินัย กล่าวอีกว่า หากกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางดังกล่าว อาจต้องทบทวนยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนสนามบินในปี 2562 แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบรายได้ของ ทอท. แม้ว่าอาจต้องรับบริหารสนามบินที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนก็ตาม

กลับขึ้นด้านบน