ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

รูปข่าว : ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.โยกย้ายนายายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน สลับเก้าอี้กับ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ที่มาทำหน้าที่แทน

วันนี้( 1 พ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 48/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงแรงงาน และการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 57 จึงมีคำสั่งให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ให้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการเผยแพร่คำสั่ง คสช.ออกมาแล้ว ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เรียก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบ คาดว่า มีการหารือถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่มีความล่าช้า 

กลับขึ้นด้านบน