ป.ป.ช.หวั่นรีเซตองค์กรกระทบการทำงาน

ป.ป.ช.หวั่นรีเซตองค์กรกระทบการทำงาน

ป.ป.ช.หวั่นรีเซตองค์กรกระทบการทำงาน

รูปข่าว : ป.ป.ช.หวั่นรีเซตองค์กรกระทบการทำงาน

แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ชัดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันคนใดจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ตามคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช.กำหนดไว้ แต่หนึ่งในคณะกรรมการเห็นว่าการพิจารณาคดีต้องมีความต่อเนื่อง หากได้ดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น

เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.2560) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 1 ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ยังไม่สามารถระบุได้ว่ากรรมการคนใดจะต้องพ้นไปจากกรรมการ ป.ป.ช. เพราะต้องรอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย ป.ป.ช.ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในวันนี้ (2 พ.ย.) แต่สำนวนคดีต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว จะเป็นการดี หากสามารถรับผิดชอบไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ แต่พร้อมยอมรับหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาไต่สวนคดีต่างๆ ตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย ป.ป.ช.ซึ่งยกร่างโดย กรธ.นั้น นางสุวณา ระบุว่า แม้จะยอมรับไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไร แต่การพิจารณาคดีของ ป.ป.ช.ที่ผ่านมาในแต่ละคดี เป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ป.ป.ช.อยู่แล้ว

ทั้งนี้ หากดูจากการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร ถูกคาดหมายว่าจะเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีคุณสมบัติครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขณะที่กรรมการ ป.ป.ช.ที่เหลือ บางคนอาจมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องขึ้นกับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย ป.ป.ช.ซึ่ง สนช.กำลังจะพิจารณาในวันนี้ ที่จะกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง

กลับขึ้นด้านบน