ประธาน สนช.ขอประเด็นจำเป็นกฎหมายลูก ป.ป.ช.เข้าสู่การอภิปรายวาระ 2-3

ประธาน สนช.ขอประเด็นจำเป็นกฎหมายลูก ป.ป.ช.เข้าสู่การอภิปรายวาระ 2-3

ประธาน สนช.ขอประเด็นจำเป็นกฎหมายลูก ป.ป.ช.เข้าสู่การอภิปรายวาระ 2-3

รูปข่าว : ประธาน สนช.ขอประเด็นจำเป็นกฎหมายลูก ป.ป.ช.เข้าสู่การอภิปรายวาระ 2-3

ประธาน สนช.ขอให้เร่งรัดการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.แบบมีคุณภาพ พร้อมให้นโยบายว่าให้มีข้อโต้แย้งที่จะนำมาอภิปรายในวาระ 2-3 เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกือบ 200 มาตรา

วันนี้ (2 พ.ย.2560) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงการพิจารณาร่างกฎมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.ว่า เป็นร่างที่มีเนื้อหาที่ยาว จึงให้นโยบายให้เร่งการพิจารณาอย่างมีคุณภาพ และเมื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 ให้มีข้อโต้แย้งเท่าที่จำเป็น สำหรับเรื่องใหญ่สำคัญที่ต้องอภิปรายในการสงวนแปรญัตติไว้ เช่น การคงอยู่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญ, อำหนาจหน้าที่ ป.ป.ช. และการยื่นบัญชีทรัพยสินฯ ส่วนประเด็นอื่นๆ หรือเรื่องการปรับถ้อยคำ ขอให้พิจารณาเสร็จสิ้นในชั้นกรรมาธิการ

นอกจากนี้ ประธาน สนช.ยอมรับว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป.ป.ช.เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหายาวที่สุดมีเกือบ 200 มาตรา และมีเวลาพิจารณาทั้งหมดอีก 58 วันเท่านั้น หลังจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งมายัง สนช.เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คาดว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมจะครบกำหนดและเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 เพื่อลงมติในร่างกฎหมาย ซึ่งคาดว่ากรรมาธิการชุดนี้อาจต้องประชุมพิจารณาทุกวัน

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า ยังไม่มีการเพิ่มวันประชุมในการพิจารณากฎหมายของ สนช. จึงไม่หนักใจเท่าไหร่ แต่ยอมรับจะเป็นภาระหนักในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับในชั้นนี้ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พร้อมขอให้สมาชิก สนช.อย่าเป็นกรรมาธิการพร้อมกันหลายคณะ

กลับขึ้นด้านบน