เรียกร้อง ศธ.จัดระบบดูแลแม่วัยใส

เรียกร้อง ศธ.จัดระบบดูแลแม่วัยใส

เรียกร้อง ศธ.จัดระบบดูแลแม่วัยใส

รูปข่าว : เรียกร้อง ศธ.จัดระบบดูแลแม่วัยใส

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยข้อมูลว่า มีผู้ปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์มากถึง 18,507 คน ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมเรียกร้องสถานศึกษาจัดระบบรองรับที่ชัดเจน เน้นให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ (2 พ.ย.2560) นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ในรอบปีนี้มีผู้รับบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 44,416 คน ในจำนวนนี้ปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมมากถึง 18,507 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

จากการสอบถามพบว่า วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์กว่าร้อยละ 57.23 ไม่ได้คุมกำเนิด เพราะไม่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ หรือคิดว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวจะไม่ท้อง และขาดทักษะการต่อรอง รองลงมาร้อยละ 41.67 คุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำ และเด็กจำนวนหนึ่งเลือกไม่ปรึกษาผู้ปกครองและครู โดยจัดการชีวิตด้วยตัวเอง

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษายังไม่มีระบบรองรับชัดเจนกรณีวัยรุ่นหญิงที่ก้าวพลาด ส่วนใหญ่ให้นักเรียนออกจากสถานศึกษา หรือย้ายที่เรียน ซึ่งการกระทำดังกล่าวยิ่งซ้ำเติมปัญหามากกว่าช่วยเหลือ แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เป็นผล

ทั้งนี้ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์เรียกร้องสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมครูผู้สอนให้มีทัศนคติที่เป็นบวก เปิดกว้างในเรื่องเพศ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการควรออกแนวปฏิบัติสำหรับทุกสถานศึกษากรณีเด็กประสบปัญหาท้องไม่พร้อม

 

 

กลับขึ้นด้านบน