ชาวพุทธน้อมนำคำสอน "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

ชาวพุทธน้อมนำคำสอน "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

ชาวพุทธน้อมนำคำสอน "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

รูปข่าว : ชาวพุทธน้อมนำคำสอน "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

หลังจากที่พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้ละสังขารมานานถึง 10 ปี และในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) ถึงกำหนดพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิง

ตั้งแต่ช่วงเช้าพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เดินนำพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ในพิธีเคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากอาคารพิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุมาตั้งยังจิตกาธาน ณ เมรุลอย หน้าโรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาฯ ก่อนพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิง จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.)

นอกจากพิธีสงฆ์แล้วยังมีกิจกรรมอภิปรายธรรม เรื่อง "ปัญญานันทมหาเถระ : แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก" เพื่อสะท้อนวิธีการเผยแผ่หลักธรรมของหลวงพ่อปัญญาฯ ที่แม้หลวงพ่อจะสังขารมานานถึง 10 ปี แต่คำสอนต่างๆ ยังสามารถนำมาปรับใช้จนถึงปัจจุบัน เช่น การเน้นให้ใช้ชีวิตด้วยสติ สมาธิ ปัญญา และ สอนหลักคิดการทำงานให้เกิดสุข

สำหรับพิธีที่จัดขึ้นนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่ต้องการให้จัดงานอย่างเรียบง่าย เช่นเดียวกันกับพิธีสลายสรีรธาตุของพระพุทธทาสภิกขุ ที่เรียกว่าใช้ "ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์" โดยแฝงไปด้วยหลักธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิต

ตลอดทั้งคืนวันนี้ (4 พ.ย.) พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา และบำเพ็ญทานบารมี อุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน พิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิง หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในเวลา 17.30 น. ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน