สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

รูปข่าว : สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

ชาวพุทธ และลูกศิษย์ รอร่วมพิธีสลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันนี้ (5 พ.ย.2560) เมื่อเวลา 09.00 น. พนักงาพระราชพิธี อัญเชิญโกศ 8 เหลี่ยมฉัตรเบญจาประดับ ณ เมรุลอย ที่ตั้งของหีบบรรจุสรีรสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี โดยมีอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา รอร่วมบำเพ็ญกุศลศพอยู่บริเวณภายในลานหินโค้งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ฯ จำนวนมาก

 

 

จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป ได้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ สวดพระพุทธมนต์ และบังสุกุล อุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาฯ ขณะที่ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมคม ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง "หลวงพ่อปัญญาฯ กับการพัฒนาการศาสนา" ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาหลักธรรมอย่างถ่องแท้ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งในไทยและต่างประเทศ จนพระพุทธทาสภิกขุยกให้เป็นแม่ทัพธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่วงการพุทธศาสนา

 

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา พุทธศาสนิกชน กล่าวว่า คำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯ เน้นเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิต เมื่อนำไปปรับใช้จึงเพียงแค่ประพฤติ ปฏิบัติดี ก็จะประสบความสำเร็จ

 

 

สำหรับกำหนดการพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาประมาณ 14.00 น. พนักงานพระราชพิธีจะได้เชิญหีบบรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อปัญญาฯ จากจิตกาธาน ณ เมรุลอย ด้านหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ไปตั้ง ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์

จากนั้นในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาขจรประศาสน์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อทรงพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวพุทธน้อมนำคำสอน "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

 

กลับขึ้นด้านบน