บขส.เปิดเดินรถน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง หนุนท่องเที่ยว-การค้า

บขส.เปิดเดินรถน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง หนุนท่องเที่ยว-การค้า

บขส.เปิดเดินรถน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง หนุนท่องเที่ยว-การค้า

รูปข่าว : บขส.เปิดเดินรถน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง หนุนท่องเที่ยว-การค้า

บขส.เปิดเดินรถเส้นทาง น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิโลเมตร เชื่อจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยและลาว

หลายหน่วยงานใน จ.น่าน ร่วมพิธีเปิดเส้นทางเดินรถ บขส.ในเส้นทาง จ.น่าน-แขวงไชยะบุรี-แขวงหลวงพระบาง ใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 หรือ มินิบัส จำนวนไม่เกิน 21 ที่นั่ง เดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน ขาไปและกลับ โดยฝั่งไทย รถจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน เวลา 08.00 น.ทุกวัน คิดค่าโดยสาร 660 บาท หรือ 165,000 กีบ

โดยเส้นทางจะผ่านด่านห้วยโก๋น ด่านน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี ปลายทางที่แขวงหลวงพระบาง รวมระยะทาง 373 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที เนื่องจากถนนจากบ้านปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ถึงบ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 114 กิโลเมตร กำลังก่อสร้าง ซึ่งหากแล้วเสร็จตามแผนปี 2562 ก็จะเหลือเวลาเพียง 4 ชั่วโมง 50 นาที

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คาดว่า เส้นทางนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนตามนโยบายประชาคมอาเซียนทั้งของ จ.น่าน และแขวงหลวงพระบาง ซึ่งทั้ง 2 เมืองยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

กลับขึ้นด้านบน