คกก.ปฏิรูปสังคมเสนอขยายเกษียณอายุทำงาน ขรก.เป็น 63 ปี

คกก.ปฏิรูปสังคมเสนอขยายเกษียณอายุทำงาน ขรก.เป็น 63 ปี

คกก.ปฏิรูปสังคมเสนอขยายเกษียณอายุทำงาน ขรก.เป็น 63 ปี

รูปข่าว : คกก.ปฏิรูปสังคมเสนอขยายเกษียณอายุทำงาน ขรก.เป็น 63 ปี

คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านสังคม เสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหากลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ไร้สถานะทางทะเบียน โดยในส่วนของผู้สูงอายุจะเสนอให้ขยายเกษียณอายุทำงานของราชการจากเดิม 60 ปี เป็น 63 ปี

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประชุมหารือถึงการปฏิรูปด้านกลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนยากไร้และคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยจะดำเนินการภายใต้แนวคิดปฏิรูป เพื่อปลดล็อกอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้คนบางกลุ่มในสังคมกลายเป็นผู้เสียเปรียบ

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน มี 5 ประการ ดังนี้

1. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ระบบการขนส่งทั้งหมดไม่เป็นอุปสรรคกับคนทุกกลุ่ม รวมถึงกฎหมายในการดูแล
2. ปฏิรูปการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในการทำงาน โดยคณะกรรมการฯ จะเสนอให้ขยายเกษียณอายุการทำงานของราชการ จากเดิมกำหนดไว้ 60 ปี เป็น 63 ปี โดยจะขยายแบบขั้นบันได เช่น ปี พ.ศ.2562 ขยายเกษียณอายุเป็นอายุ 61 ปี จากนั้นปี พ.ศ. 2564 ขยายเกษียณเป็นอายุ 62 ปี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี
3. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรกลางที่ทำหน้าที่ดูแลผู้บริโภคมีศักยภาพ มีบทบาททางปกครองมากขึ้น พร้อมผลักดันให้เกิดองค์กรภาคประชาชน การดูแลผู้บริโภค ปกป้องประโยชน์ของตนเอง
4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
5. การให้สัญชาติแก่ผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยตั้งเป้าไว้ 5 ปี เพื่อให้คนไทยกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบของสังคม

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ในฐานะโฆษกกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม เปิดเผยว่า จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ถึงข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมใน 4 เวที คือ ภาคกลาง วันที่ 15 พ.ย.2560 ที่โรงแรมเอมเมอรัลด์รัชดา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24 พ.ย.2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ภาคใต้ วันที่ 30 พ.ย.2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และภาคเหนือ วันที่ 12 ธ.ค.2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลับขึ้นด้านบน