คลังเร่งสรุปมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยระยะ 2

คลังเร่งสรุปมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยระยะ 2

คลังเร่งสรุปมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยระยะ 2

รูปข่าว : คลังเร่งสรุปมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยระยะ 2

ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 กระทรวงการคลัง คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 เบื้องต้นจะเน้น 4 ด้านเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจน

ภายหลังการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เร่งจัดทำฐานข้อมูลแบบ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย ก่อนจะดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 หรือเฟส 2 ที่จะเน้นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ที่มีอยู่จำนวน 11,640,000 คน ให้มีรายได้สูงขึ้นและหลุดพ้นจากความยากจน

โดยจะเน้น 4 ด้าน คือการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ให้โอกาสทางด้านการศึกษาในการพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสในการมีงานทำ และการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเร่งสรุปแผนในเฟส 2 ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 ก่อนจะประกาศใช้มาตรการในปีหน้าต่อไป


สำหรับแผนในเฟส 2 อาจจะศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีน ที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้วิธีสอบถามข้อมูลเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำมารวบรวมเพื่อออกมาตรการต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เงินงบประมาณหรือเงินจากกองทุนประชารัฐในการดำเนินการได้

ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยครั้งแรกอาจจะมีช่องโหว่เกิดขึ้นบ้าง แต่มองว่าไม่ถึงร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน ถือว่าไม่ได้มีปัญหา ขณะที่การเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2562 เพื่อต้องการให้ข้อมูลที่มีอยู่นิ่งและนำมาพัฒนาโครงการต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่ไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องทุกปี

กลับขึ้นด้านบน