คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

รูปข่าว : คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 ให้ ครม.พิจารณาในเดือนธันวาคมนี้ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 6 เดือน

วันนี้ (13 พ.ย.2560) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะพยายามให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพ ที่ร้อยละ 4-5 ในปี 2561 โดยต้องขยายฐานไปถึงส่วนล่าง ซึ่งจะออกเป็นมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย ส่วนแผนงานมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (เฟส 2) ที่มีผู้มาลงทะเบียนกว่า 11 ล้านคน จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในเดือนธันวาคมนี้ โดยแบ่งเป็นมาตรการฝึกอาชีพเพิ่มความสามารถเพื่อให้สามารถหางานทำได้ ให้เครื่องมือทำกินเพื่อแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืน และหลังจาก ครม.เห็นชอบ จะดำเนินการให้เสร็จภายใน 6 เดือน หากผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีอาชีพและไม่ยอมมาฝึกอาชีพ ในปีต่อไปรัฐบาลอาจพิจารณาตัดความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 200-300 บาท เพราะถือว่าไม่พยายามพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการฝึกอาชีพจะแบ่งเป็นรายอาชีพ เช่น ภาคเกษตรกรรมจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดให้ปลูกพืชที่ตลาดต้องการ ซึ่งรัฐบาลอาจจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด โดยใช้กลไกขององค์การคลังสินค้า นอกจากนี้อาจใช้กลไกเอสเอ็มอี โดยจะให้ผู้ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงว่าต้องการทำอาชีพอะไร และทางรัฐบาลจะหาแนวทางและผู้รับผิดชอบเข้าไปฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานหารายได้จริง

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน จะร่วมทำงานแบบบูรณาการ ส่วนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงิน หรือกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีส่วนในการนำส่งเงินให้แก่สถาบันการเงิน หรือกองทุนดังกล่าว ในกรณีที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างเร่งด่วน

 

 

กลับขึ้นด้านบน