อบรมผู้เลี้ยงนกกระทาภาคกลาง วางแนวทางป้องกันไข้หวัดนก

อบรมผู้เลี้ยงนกกระทาภาคกลาง วางแนวทางป้องกันไข้หวัดนก

อบรมผู้เลี้ยงนกกระทาภาคกลาง วางแนวทางป้องกันไข้หวัดนก

รูปข่าว : อบรมผู้เลี้ยงนกกระทาภาคกลาง วางแนวทางป้องกันไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์เรียกผู้เลี้ยงนกกระทาทุกจังหวัดภาคกลาง เข้าอบรมเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาว

สภาอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำกลุ่มผู้เลี้ยงนกกระทา จ.อ่างทอง และจังหวัดในภาคกลางรวม 10 จังหวัด กว่า 100 คน เข้าหารือและจัดอบรมเพื่อวางแนวทางในการป้องกันไข้หวัดนกระบาด

นายอเนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ออกมาตรการเข้มงวดในฟาร์มสัตว์ปีก เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกอย่างเข้มข้น เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือ OIE รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศอาเซียน

โดยการจัดการอบรมจะให้ความรู้ในการป้องกันอย่างถูกวิธีและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในฟาร์มนกกระทา เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เลี้ยง โดยเฉพาะ จ.อ่างทอง มีผู้เลี้ยงนกกระทาทั้งฟาร์มในเครือข่ายและฟาร์มอิสระทั้งสิ้น 130 แห่ง แต่ที่ผ่านมายังไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่

กลับขึ้นด้านบน