สภาวิศวกรเสนอ 3 มาตรการป้องกันรถตกอาคารจอดรถ

สภาวิศวกรเสนอ 3 มาตรการป้องกันรถตกอาคารจอดรถ

สภาวิศวกรเสนอ 3 มาตรการป้องกันรถตกอาคารจอดรถ

รูปข่าว : สภาวิศวกรเสนอ 3 มาตรการป้องกันรถตกอาคารจอดรถ

หลังเกิดเหตุการณ์รถยนต์ตกจากลานจอดรถเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีปัญหาเรื่องมาตรฐานแผงกั้นในอาคาร ซึ่งสภาวิศวกร ระบุว่าแผงกั้นที่นำมาใช้ยังไม่ได้มาตรฐานในด้านความแข็งแรง จึงเสนอมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วน

จากเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกลงจากอาคารจอดรถ ภายในซอยไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ทางสภาวิศวกรและสภาวิชาชีพ เร่งผลักดันกฎหมายมาตรฐานแก้ปัญหาเร่งด่วน พร้อมเสนอให้ภาครัฐดำเนินการ 3 มาตรการป้องกัน คือ 1.กรมโยธาธิการและผังเมืองออกกฎหมายควบคุมอาคาร ต้องออกแบบแผงกั้นรถยนต์รับแรงกระแทกรถยนต์ 2.สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานรัฐ เร่งออกมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ และ 3.หน่วยงานท้องถิ่น เช่น กทม. ต้องสุ่มตรวจความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ในอาคารต่างๆ

ซึ่งมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทยที่ทางสภาวิศวกรพยายามเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น จะนำการออกแบบมาตรฐานในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาปรับใช้ เพราะเป็นค่ามาตรฐานแผงกั้นในอาคารที่ได้รับการออกแบบแรงกระแทก ที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งมีการกำหนดแผงกั้นรถยนต์ที่มีความสูง 1.3 เมตร และออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อย 3 ตันสำหรับแผงกั้นทั่วไป และ 24 ตันสำหรับแผงกั้นที่ปลายทางวิ่งที่มีระยะทางเกิน 20 เมตร และที่มีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะภายในอาคาร

กลับขึ้นด้านบน