อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบ "หนอนเอเลียน" เป็นพาหะพยาธิปอดหนู

อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบ "หนอนเอเลียน" เป็นพาหะพยาธิปอดหนู

อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบ "หนอนเอเลียน" เป็นพาหะพยาธิปอดหนู

รูปข่าว : อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบ "หนอนเอเลียน" เป็นพาหะพยาธิปอดหนู

สผ.ชี้แจงสื่อ ยืนยันมีมาตรการป้องกัน และเตรียมวิจัยการแพร่ระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินี ที่เริ่มมีรายงานการพบในประเทศไทย ระบุข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ยังไม่มีรายงานเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโข่ง ที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน

วันนี้ (15 พ.ย.2560) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรณีข่าวการระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินี ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทางสผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย โดยได้จัดให้หนอนตัวแบนนิวกินี อยู่ในรายการที่ 4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการในการพบหนอนชนิดนี้ในประ เทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2552 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

แต่ปัจจุบันมีการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทย ทาง ทส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้ประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และหากมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาก็จะดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนทางวิชาการ

 

ทั้งนี้ หากมีข้อบ่งชี้ทางวิชาการว่า หนอนชนิดนี้มีการแพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย สผ. จะได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามความเหมาะสมและผลจากข้อมูลวิชาการ

ขณะที่กรมควบคุมโรค ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการและงานวิจัยทางปรสิตวิทยา ที่รายงานว่า หนอนตัวแบนนิวกินีเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโข่ง ที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน ซึ่งในเรื่องนี้ ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้เน้นสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร

 

กลับขึ้นด้านบน