คพ.เผย"คุณภาพอากาศ"ภาคเหนือช่วงหนาวอยู่ในเกณฑ์ดี

คพ.เผย"คุณภาพอากาศ"ภาคเหนือช่วงหนาวอยู่ในเกณฑ์ดี

คพ.เผย"คุณภาพอากาศ"ภาคเหนือช่วงหนาวอยู่ในเกณฑ์ดี

รูปข่าว : คพ.เผย"คุณภาพอากาศ"ภาคเหนือช่วงหนาวอยู่ในเกณฑ์ดี

กรมควบคุมมลพิษ เผยคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงปลายปีนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี ยังไร้ปัญหาหมอกควันไฟป่า- เหมาะแก่การท่องเที่ยวในหน้าหนาวช่วงปลายปี ถึงต้นปี 2561

วันนี้ (17 พ.ย.2560) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. กล่าวว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศระหว่างวันที่ 6-17 พ.ย.นี้ พบว่า คุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ในช่วงระหว่าง 15 - 63 อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงช่วงปลายปีถึงต้นปี 2561 

สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 12-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองต่ำสุด ที่ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตร ฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับในภาคอื่นๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนเช่นเดียวกัน

จากสถิติคุณภาพอากาศในปีที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงปลายปี อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เหมาะต่อการทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real time ของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือจากแอพพลิเคชั่น air4thai ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว มักประสบปัญหาปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ดังนั้น คพ. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ โดยการไม่นำสิ่งของที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภท เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน