ปลัด สธ.เรียก "นพ.ยอร์น" มาทำงานที่ส่วนกลางแล้ว

ปลัด สธ.เรียก "นพ.ยอร์น" มาทำงานที่ส่วนกลางแล้ว

ปลัด สธ.เรียก "นพ.ยอร์น" มาทำงานที่ส่วนกลางแล้ว

รูปข่าว : ปลัด สธ.เรียก "นพ.ยอร์น" มาทำงานที่ส่วนกลางแล้ว

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ นพ.ยอร์น จิระนคร ที่ขับรถชนพนักงานปลอดภัย มาปฏิบัติราชการที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวกในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว รปภ.ผู้บาดเจ็บ

วันนี้ (17 พ.ย.2560) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ได้พิจารณาให้นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวกในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริง ในทุกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งการสืบข้อเท็จจริงเป็นการทำคู่ขนานไปกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผลออกมาอย่างไร ก็จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

 

 

นพ.เจษฏา กล่าวว่า ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่องคดีทุกอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ จากการพูดคุยกับภรรยาและญาติผู้บาดเจ็บ ทราบว่า คุณหมอคู่กรณีไม่ทอดทิ้ง เข้าไปรับผิดชอบ ดูแลเต็มที่ ไม่มีการข่มขู่ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งญาติค่อนข้างพอใจ และจะพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น 

 

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่นายสมชาย ยามดี ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ นอกเหนือจากเรื่องรักษาพยาบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ดูแลอย่างเต็มที่และดีที่สุด โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้รายงานอาการผู้บาดเจ็บทุกวัน ทราบว่า อาการดีขึ้นโดยลำดับ ยังมีไข้ ได้ให้ยาฆ่าเชื้อ พร้อมวางแผนกายภาพบำบัดต่อไป

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน